Kontakt för medlemmar

Kontakt för alla andra

Är ni medlemmar och vill komma i kontakt med oss gör ni det genom att:
Telefon: Karin Strandberg +46 (0)70 819 06 52
E-post: info@mittimalmo.se

Är ni inte medlemmar och vill komma i kontakt med oss så gör ni det genom:
Telefon: Johnny Ganeryd +46 (7)6 871 49 11
E-post: info@mittimalmo.se

Företagsgruppen Mitt i Malmö
C/O Advokatbyrån Gulliksson AB
Box 4171
203 13 Malmö   

Bankgiro 757-4619
Org nr: 846002-3768
www.mittimalmo.se
Email: info@mittimalmo.se