Kontakt för medlemmar

Kontakt för alla andra

Är ni medlemmar och vill komma i kontakt med oss gör ni det genom att:
Telefon: Lars Henningsson +46 (0)708 577 260
E-post: info@mittimalmo.se  

Är ni inte medlemmar och vill komma i kontakt med oss så gör ni det genom:
Telefon: Johnny Ganeryd +46 (0)768 714 911
E-post: info@mittimalmo.se


Företagsgruppen Mitt i Malmö
C/O CoachCompanion of Scandinavia AB

Stortorget 9
211 22 Malmö   

Bankgiro 757-4619
Org nr: 846002-3768
www.mittimalmo.se
E-post: info@mittimalmo.se