Företagsgruppen

Företagsgruppen Mitt i Malmö grundades 2017 som en sammanslagning av Malmö Centrum Företagsgrupp och Hamnens företagsgrupp. Vi vill verka för en starkare kommunikation mellan företagen som är etablerade i centrala Malmö samt för de som vill vara med och utveckla staden företagsklimat till det bättre.

Styrelsen

Styrelsen arbetar på idéell basis och är företagare eller företagsrepresentanter som har ett stort intresse i frågor som rör företagsklimat och etablissemang i Malmö stad. Styrelsens uppgift och syfte är att arrangera event, föreläsningar, studiebesök på företag. Vi skall påverka politiker och tjänstemän i frågor som berör företagen i staden samt ha ekonomisk kontroll av verksamheten. Vi arbetar med hållbarhets-, miljö- och jämställdhetsfrågor som ligger i tiden för regionen.

Joacim Mårtensson

Ordförande

Ctrl Alt Konsult
joacim@ctrl-alt.se
Linkedin-profil

Anna Svärdenborn

Vice Ordförande/Kassör

TryggHansa
anna.svardenborn@trygghansa.se
Linkedin-profil

Maria Enström

Styrelseledamot

Misa AB
maria.enstrom@misa.se
Linkedin-profil

Tua Broderick

Styrelseledamot

Nova Film AB
tua.broderick@novafilm.se
Linkedin-profil

Richard Singbrant

Styrelseledamot

Ica Nära Ribersborg
richard.singbrant@nara.ica.se
Linkedin-profil

Anna Haziraj

Styrelseledamot

Be a Part AB
anna@beapart.se
Linkedin-profil

Stadgarna

Klicka här för att gå till stadgarna för Företagsgruppen Mitt i Malmö. 

Personuppgiftspolicy

Klicka här för att läsa vår personuppgiftspolicy. 

Andra viktiga länkar

Malmö Företagsgrupper
Vår paraplyorganisation. Under Malmö Företagsgrupper samlas Malmös sex företagsgrupper.

Handelskammaren
Handelskammaren är en privat organisation som arbetar i sydsvenska företags intresse

Malmö Näringsliv
Malmö stads Näringslivskontor – enheten för Företagande och entreprenörskap. Näringslivskontorets roll är att skapa goda förutsättningar för en hållbar tillväxt i näringslivet!

Malmö stads företagslots
Har du frågor som rör tillstånd, regler eller företagande? Företagslotsen guidar dig rätt!

Malmö universitet – studentsamarbete
Du kanske vill få nya perspektiv på utmaningar din verksamhet står inför eller en lösning på ett praktiskt problem? Du kanske vill att studenter granskar en produkt- eller tjänsteutvecklingsprocess eller tar fram förslag på en teknisk lösning? Ett samarbete med studenter på Malmö universitet ger dig inte bara nya perspektiv utan kan även skapa möjligheter till framtida rekryteringar. Du kan även läsa mer om detta på Malmö Företagsgruppers hemsida.

Malmö universitet – Future Finder
Lägg upp jobbannonser på Malmö universitets hemsida och presentera er verksamhet för studenter och nyutexaminerade från Malmö universitet. Denna tjänst levereras i samarbete med Graduateland. Du kan även läsa mer om detta på Malmö Företagsgruppers hemsida.