18/3: Ett trevligt frukostmöte med Malmö Stad

Tisdagen den 15 mars höll Malmö Företagsgrupper ett frukostmöte på Näringslivskontoret för medlemmar i alla Företagsgrupperna. Det blev ett givande och välbesökt möte med Malmö stad.

Ett stort tack till alla medverkande, organisatörer och deltagare!

Syftet med mötet var att se hur vi kan samverka inom berörda områden, att vi fick presentera vår verksamhet för de olika enheterna och att mötesdeltagarna från våra fem företagsgrupper skulle få inblick i de respektive enheternas verksamheter och vad som sker i Malmö/Lund-regionen samt få möjlighet att ställa sina frågor.
📍