20/3: Ta emot sommarpraktikant!

Ung i sommars verksamhet verkar för att ungdomar ska få sin första kontakt med arbetslivet, att prova på, nätverka och lära sig mer om olika företag. I snitt är det cirka 5000 ungdomar som söker varje år och ungefär 2500 – 3000 får en praktikplats.

Praktikplatsen tilldelas via lottning. Dels är det för att ung i sommar har inga förkunskaper och dels för att det ska vara lika för alla. Ungdomarna väljer utifrån geografiskt område och intresseområden. De är 16 – 19 år.

Praktiken är

  • 6 och en halv timme per dag, inklusive lunch
  • 4 veckor
  • 2 veckors perioder
  • Malmö stad står för praktikersättning och olycksfallsersättning
  • Arbetsgivare står för handledareskap samt att rapportera in ungdomarnas timmar i portal

För ungdomarna blir det en fantastik chans att lära sig nytt och företagen kan berätta om sin verksamhet under fyra veckors tid.

Branscherna som finns inom ung i sommar är breda, men en stor del finns för föreningar, som kultur, sport och aktiviteter för barn. Idag försöker man därför expandera det ytterligare platser inom kontor, administration, industri, media och tech-industrin. Främsta anledningarna till det är det är här framtiden ligger. Detta då man går mer och mer till en tjänste- och servicesektor.

Målet är att sänka trösklarna och hitta nya vägar, för att skapa ingångar till ungdomar in i branscherna och företag inom Malmö stad. En praktik kan vara en del av en resa där man väljer att studera i Malmö, bosätta sig och stanna kvar i Malmö och slutligen hitta ett jobb på ett av alla de företag som finns här i Malmö och inom företagsgrupperna.
Ungdomarna behöver få en överblick och palett över den mångfald och  åtskilliga valmöjligheter som finns här i Malmö.

Vill du vara med och erbjuda en praktikplats till sommaren? Fyll i avtalet nedan och skicka in till Malmö Stad via följande uppgifter: 
E-mail:
ungisommar@malmo.se
Postadress:
Nobelvägen 66
205 80 Malmö